Escola Infantil Es Nieró

L'escola infantil de primer cicle d'educació infantil d'Alaró "Es Nieró", és un servei educatiu adreçat a infants de 0-3 anys, de titularitat municipal i autoritzada per la conselleria d'Educació.

Els espais estan adequats i adaptats a aquestes edats i a les seves necessitats, 8 aules (amb bany i pati), sala de psicomotricitat, sala multiusos/menjador, cuina, sala d'educadors, porxada de jocs, hortet i pati gros (parc infantil i areners) compartit amb el segon cicle d'infantil del Ceip Pere Rosselló i Oliver.

L'equip educatiu està format per personal professional i qualificat. "El què d'arrel s'aprèn, mai s'oblida", "L' infant no juga, VIU".

Horari del centre de 8h a 16h, matinera de 8h a 9h i menjador, descans i sortides de 13h a 16h. 

 

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ pel 1r cicle d'Educació Infantil, curs 2023-2024, pels EI i CEI de la Xarxa complementària

CARTELL PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ EI ES NIERÓ CURS 2023-2024

INFORMACIÓ PROCÉS ESCOLARITZACIÓ ESCOLA INFANTIL ES NIERÓ CURS 2023-2024 

OFERTA PLACES VACANTS CURS 2023-2024

GUIA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DEL CURS 2023-2024 (actualitzada)

FULL DE MATRÍCULA CURS 2023-2024

FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA CURS 2023-2024

CANVI DE DADES ESCOLA INFANTIL PÚBLICA ES NIERÓ

CALENDARI CAIB CURS 2023-2024

Arxius adjunts