Informació relacionada

VISOR D’URBANISME D’ALARÓ (Sistema d’informació urbanística d’Alaró)

https://ide.idelma.cat/visormap/Visors/urbanisme/html/urb_001.html


VISOR IDE D’ALARÓ (Infraestructura de dades espacials)

https://ide.idelma.cat/ide_alaro
 

MUIB (MAPA URBANÍSTIC DE LES ILLES BALEARS):

Arxiu digital de planejament del Govern de les Illes Balears :

http://www.caib.es/sites/muib/ca/aplicacions_de_consulta-69600/?campa=yes
 

Visor MUIB:

http://muib.caib.es/mapurbibfront/visor_index.jsp


ALTRES VISORS O INFORMACIÓ RELACIONADA:

Pla Territorial Insular de Mallorca:

https://www.conselldemallorca.cat/media/22268/normes_ordenacio_PTIM.pdf

http://www.conselldemallorca.info/sit/ptm/

http://www.conselldemallorca.info/sitmun/idemallorca.jsp?lang=ca

 

Visor senderisme a Mallorca (hi podem trobar la Ruta de pedra en sec):

http://www.conselldemallorca.info/mediambient/pedra/senderisme/index_ca.html

 

Visor IDEIB (Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears:

https://ideib.caib.es/visor/

 

Visor enquesta d’infraestructures i equipaments locals:

https://sitmun.idelma.cat/visorSitmun/eiel.jsp

 

ALTRES REGLAMENTS I ORDENANCES MUNICIPALS