Escola Infantil Es Nieró

CURS 2021-2022

CALENDARI PROCÉS ADMISSIÓ NOUS ALUMNES

INFORMACIÓ PROCÉS D'ADMISSIÓ-ESCOLARITZACIÓ

GUIA INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES
 

L'escola infantil de primer cicle d'educació infantil d'Alaró "Es Nieró", és un servei educatiu adreçat a infants de 0-3 anys, de titularitat municipal i autoritzada per la conselleria d'Educació.

Els espais estan adequats i adaptats a aquestes edats i a les seves necessitats, 8 aules (amb bany i pati), sala de psicomotricitat, sala multiusos/menjador, cuina, sala d'educadors, porxada de jocs, hortet i pati gros (parc infantil i areners) compartit amb el segon cicle d'infantil del Ceip Pere Rosselló i Oliver.

L'equip educatiu està format per personal professional i qualificat. "El què d'arrel s'aprèn, mai s'oblida", "L' infant no juga, VIU".


Source URL: https://ajalaro.net/escola-infantil-es-niero