Procés d'admissió i matriculació EI Es Nieró

09-Març-2023

Calendari

Presentació de sol·licituds:
Inici: 13 de març de 2023
Finalització: 31 de març de 2023

Llistes provisionals d’admesos:
12 de maig de 2023

Reclamacions:
Inici: 15 de maig de 2023
Finalització: 17 de maig de 2023

Llistes definitives:
30 de maig de 2023

Matriculació:
Inici: 31 de maig de 2023
Finalització: 15 de juny de 2023