17 °C

Obres de soterrament de la línia elèctrica de Son Sant Joan al CEIP Pere Rosselló Oliver

04-Gener-2021

Atès el mal estat de conservació dels pals que subjecten la línia elèctrica que va des del CEIP Pere Rosselló Oliver al nucli de Son Sant Joan, aquest ajuntament va sol·licitar la seva retirada i soterrament de la línia. En aquest sentit, l’empresa subministradora GESA-ENDESA ha dut a terme el projecte de soterrament i, conseqüent eliminació dels pals de fusta en mal estat.

Està previst que el proper dia 4 de gener comencin les obres i, per aquest motiu, s’haurà de tallar a la circulació el tram del carrer de Pere Rosselló i Oliver que va entre el carrer de Can Cladera i el nucli de Son Sant Joan durant les hores de treball de l’empresa.

En relació a les cotxeries i als residents d’aquest tram, podreu accedir a les vostres propietats de forma habitual, excepte en el tram comprès entre el camí des Puig de Sa Forca i Son Sant Joan, ateses les feines d’excavació.