Obertura del període voluntari de pagament d'impostos i de taxes municipals

27-Octubre-2023

De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2023 transcorre el període voluntari de pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i de les diferents taxes municipals.

Per consultar, imprimir i/o pagar els rebuts es pot accedir al CARTER VIRTUAL amb el DNI/NIF i codi de contribuent o amb el sistema d'identificació Cl@ve. També teniu a la vostra disposició qualsevol oficina de recaptació de l'ATIB (cita prèvia a la web www.atib.es o al tel.: 971678404).

Així mateix, també podeu obtenir l'avís de pagament o el document d'ingrés a les oficines de l'Ajuntament d'Alaró, amb cita prèvia (tel.: 971510000), els dies 26 de setembre, 10 i 24 d'octubre i 7, 21 i 28 de novembre, de 9,00 a 13,30 hores.