Informadors i informadores de Covid-19

04-Març-2021

- Expliquen les restriccions vigents a cada zona (cabudes, horaris, altres limitacions).

- Informen sobre la importància de las mesures de protecció (bon ús de la masceta, mantenir la distància, mans netes, vacunació, espacis ventilats).

- Deriven els incumpliments a l'Autoritat sanitària, Forces de seguretat i Inspecció.