Convocatòria Soib Jove: Qualificats Entitats Locals 2024

29-Maig-2024

L'Ajuntament d’Alaró contractarà durant 12 mesos a dues persones a través del programa SOIB JOVE: QUALIFICATS ENTITATS LOCALS 2024.

Aquest és un programa del Servei d'Ocupació de les Illes Balears que ha comptat amb el finançament del SEPE per mitjà de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, i té com a destinatàries a persones joves majors de 18 i menors de 30 anys, qualificades i que vulguin aprendre la seva professió dins l'administració local, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat amb l'exercici pràctic dels coneixements adquirits i millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral.

En aquest sentit, l'Ajuntament d’Alaró ha convocat dues places amb dos perfils diferenciats:

Tècnic/a assessor jurídic.

Tècnic/a en animació sociocultural i turística

A partir del 24 de maig ja es poden fer les inscripcions per a les ofertes. Per accedir a aquestes places, també serà necessari complir aquests requisits abans de la contractació:

Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació en el SOIB.

Disposar d'una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d'acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny (així com les que tenguin un títol equivalent d'ensenya ments artístics o esportius) que habiliti per a l'exercici professional, finalitzada dins els tres anys anteriors a l'inici del contracte (o cinc anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat).

Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional adequada al nivell d'estudis que regula l'article 11, en els punts 3 i 4, del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, modificat pel Reial decret llei 32/2021.

Si és el teu cas, t’animam a participar de la convocatòria i seguir amb la teva formació de manera més pràctica!

Podeu trobar les ofertes en el següent enllaç.