Convocatòria Ple extraordinària i urgent

15-Novembre-2023

Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent

Motiu: «En aquests dies el flagrant desajustament entre el personal disponible i el que es requereix per
atendre amb celeritat els molts assumptes que es consideren urgents no ha permès convocar en temps
la sessió plenària»

Data i hora: 16 / de novembre / 2023 a les 20:00

Lloc: SALA DE PLENS

Participació a distància: Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «videoconferència»