Alaró posa en marxa l'expropiació d'un solar per crear un espai públic a la zona de Ses Cases Noves

19-Abril-2023

L'Ajuntament d'Alaró posarà en marxa l'expropiació d'un solar ubicat al carrer de les Sabateres cantonada amb el carrer Alexander Fleming.

Aquesta expropiació va dirigida a la creació d'una zona verda a la barriada coneguda com Ses Cases Noves i que ara mateix no disposa de cap indret públic per al gaudiment dels veïns.

Aquest solar ja fa anys que està qualificat com a zona verda al planejament municipal, però no s'havia duit a terme cap tràmit al respecte.

Segons ha explicat el batle, Llorenç Perelló, "la idea de l'Ajuntament és, en un futur proper poder construir en aquest solar una zona de jocs infantils i una plaça per tal que els nins de la zona no s'hagin de desplaçar fins a Son Tugores, al centre, i puguin tenir alternatives d'esbarjo propers. Així mateix, que els veïns comptin amb un lloc on socialitzar-se".

Ara l'Ajuntament ja disposa d'una valoració dels tècnics municipals per un total de 308.000 euros que difereix dels 388.000 euros que sol·licita la propietat. Precisament al ple d'aquest mes s'aprovarà enviar l'expedient cap al Jurat provincial d'expropiació forçosa per tal que dictamini quin és el preu adequat a pagar a la propietat.

El batle Perelló ha indicat que obrir aquesta plaça "servirà per esponjar urbanísticament aquesta zona del poble on trobam carrers molt llargs i amb poc espais lliures".