Alaró finalitza la urbanització del carrer de Son Corb

30-Octubre-2023

L'Ajuntament d'Alaró ha finalitzat les obres de dotació de serveis del carrer de Son Corb. Aquestes feines s'han duit a terme després de subrogar-se les obligacions de l'empresa promotora que havia deixat sense executar aquesta obra des del 2007. En aquell moment només es va edificar una finca de 15 habitatges i es deixà sense fer els serveis bàsics del carrer.

Les obres actuals han estat duites a terme per l'empresa Vitrac Obra Pública, S.L. per un import total de 109.384 euros.

El batle, Llorenç Perelló, ha indicat que aquesta "era una assignatura pendent que s'ha desbloquejat. Amb l'obra s'han creat 5 nous llocs d'aparcament però el més important és que s'ha eliminat un punt negre de brutor al centre del poble i això repercutirà en favor de la qualitat de vida de tots els veïns".

L'Ajuntament ha adoptat la decissió de dur a terme aquestes obres a partir de l'incompliment de les obligacions de la promotora de completar la dotació dels serveis en el termini i en la forma d'execució establertes al projecte aprovat en el seu moment.

L'Ajuntament ja es va incautar de l'aval que en el seu dia havia dipositat l'empresa promotora per import de 49.208,92 euros. A més, l'Ajuntament té previst recuperar les despeses que ha tingut amb aquestes obres, ja que, a més, ja té la inscripció registral damunt dos pisos i dos aparcaments de l'empresa per compensar les despeses.

El batle Perelló, d'altra banda, ha avançat que ara s'intentarà arribar a un acord de compra amb la propietat d'una petita finca propera i que està qualificada urbanísticament com a aparcament per tal que es pogués posar en ús aquest espai dins del proper any. Això permetria dotar a la zona de 15 llocs d'estacionament més.