Alaró aprova expropiar un solar per crear un nou espai públic a la zona de Ses Cases Noves

20-Novembre-2023

L'Ajuntament d'Alaró ha aprovat al darrer plenari l'expropiació d'un solar ubicat al carrer de les Sabateres cantonada amb el carrer Alexander Fleming. El total de l'operació supera els 388.000 euros fixats pel Jurat Provincial d'Expropiació.

Aquesta expropiació va dirigida a la creació d'una zona verda a la barriada coneguda com Ses Cases Noves i que ara mateix no disposa de cap indret públic per al gaudiment dels veïns.

El consistori ha aprovat una modificació de crèdit per dotar d'una partida dins dels pressuposts d'enguany que ascendeix a 304.356 euros. Aquesta quantitat serà el primer dels pagaments pactats amb la propietat i que es durà a terme el gener del proper any. A partir d'aquell moment l'Ajuntament ja podrà disposar dels terrenys.

De la mateixa manera el consistori ha pactat amb la propietat altres dos pagaments de 44.000 i 40.000 euros els mesos de juny de 2024 y 2025 fins a completar el total.

Aquest solar ja fa anys que està qualificat com a zona verda al planejament municipal, però no s'havia duit a terme cap tràmit al respecte.

Segons ha explicat el batle, Llorenç Perelló, "l'objectiu d'aquesta operació és ubicar en aquest espai un equipament comunitari en forma de jocs infantils per tal que els nins de la zona no s'hagin de desplaçar fins a Son Tugores, al centre, i puguin tenir alternatives d'esbarjo propers. Així mateix, que els veïns comptin amb un lloc on socialitzar-se".

El batle Perelló ha indicat que obrir aquesta plaça "servirà per esponjar urbanísticament aquesta zona del poble on trobam carrers molt llargs i amb poc espais lliures. Tenim previst començar a executar aquest projecte dins del proper any".