Alaró aprofitarà l'aigua de la Font de Ses Artigues per al subministrament de la xarxa municipal

01-Febrer-2023

El municipi d'Alaró aprofitarà l'aigua procedent de la Font de Ses Artigues per al subministrament de la xarxa municipal.

L'Ajuntament ja ha rebut l'ok del Govern Balear a la recepció de 192.000 euros procedents de fons europeus, que cobriran una part important dels 450.000 euros que costarà l'obra i en els quals també es compta una ajuda del Consell d'uns 55.000 euros.

Segons explica el batle, Llorenç Perelló, "l'objectiu d'aquesta obra és triple i està relacionat en tots els sentits amb el fet de garantir la sostenibilitat d'un bé sensible com és l'aigua".

Perelló comenta que "gràcies a aquesta canalització es reduirà l'extracció de l'aigua del subsòl, la qual cosa implica també reduir l'explotació dels aqüífers. Indirectament, també es reduirà de manera rellevant el consum energètic dels pous que actualment extreuen l'aigua per al subministrament del poble. A més, es deixarà d'abocar aigua aprofitable al torrent que només s'ha de filtrar i potabilitzar".

El projecte té una gran importància per al municipi. I és que si el consum total aproximat d'aigua en el nucli urbà és d'unes 350.000 tones anuals, des de la Font de Ses Artigues es realitzaria una aportació d'unes 70.000 tones anuals a la xarxa municipal, un 20% del cabal total.

L'Ajuntament ja té llest el projecte de canalització i s'estima que es podrien iniciar les obres abans de finalitzar el present any. De fet, es començaran de forma immediata tots els tràmits ambientals necessaris i autoritzacions de diferents administracions.

A més, en la font es disposa d'una planta potabilitzadora que actualment està aturada i que es podria posar en marxa de seguida que la canalització estigui operativa. Aquesta planta va ser construïda gràcies a fons europeus.