9 °C

Ajuts a la conciliació familiar destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 durant l'estiu 2020

11-Agost-2020
La conselleria d’Afers Socials i Esports ha tret uns ajuts per a cobrir despeses d’inscripció a escoles d’estiu per a pares i mares de nins i nines que treballin.

Segons les bases, les persones que es poden acollir a aquesta subvenció són les han estat matriculades a les següents escoles o activitats d’estiu:

- S’OLIVARET ESTADES I PROJECTES.

Documentació requerida:

Documentació requerida:

- Declaració responsable.

- Formulari de la sol·licitud corresponent a cada una de les línies, degudament emplenat. Els formularis i la resta de models de la convocatòria estaran disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Còpia autèntica del llibre de família, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

- Còpia autèntica que acrediti la situació de família nombrosa o de família monoparental, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

- Document que acrediti la inscripció del o de la menor en l'activitat i comprovant de pagament de l'activitat.

- Declaració responsable sobre el compliment dels requisits de treball.

La documentació es pot presentar a través del servei de registre únic a les oficines de l’Ajuntament d’Alaró i la documentació es trametrà cap a la Conselleria.

LES SOL·LICITUDS ES PODRAN ENTREGAR A PARTIR DE DIA 1 DE SETEMBRE.

Per a més informació, podeu veure la convocatòria clicant aquí.