Ajuntament i voluntaris netejen la zona del Castell d’Alaró

04-Abril-2024

L’Ajuntament d’Alaró i l’Associació de Voluntaris del Castell han duit a terme la neteja la zona del Castell.

Gràcies aquesta col.laboració s’ha procedit a la retirada de diferents materials de runa que provenen de diferents obres i reparacions duites a terme a les construccions ubicades dins del recinte fortificat.

Aquestes restes s’havien anat acumulant des de l’any 2017, en que s’acabaren les obres darreres i fins a l’actualitat.

Per dur a terme la retirada de tots els residus s’ha hagut d’habilitar un dispositiu aèri gràcies a l’ús d’un helicòpter que ha anat baixant les més de 20 grans saques on s’havien dipositat els residus. L’helicòpter ha anat fent viatges des del cim del Castell fins a una finca ubicada al costat del Camí de Son Pol d’on es traslladaran després al Parc Verd per al seu tractamente.


Amb aquest dispositiu s’han davallat tot tipus de residos com ara electrodomèstics romputs, mobles vells, elements d’obra, i altres residus que s’hi acumulen pel simple funcionament de l’espai.

El batle, Llorenç Perelló, ha recalcat que “a la zona del Castell qualsevol canvi o petita obra per al funcionament de l’Hostatgeria representa tot un repte logístic tant per pujar el material com després per retirar el sobrant i enderrocs”.

Perelló ha volgut destacar la seva satisfacció per la bona feint que feim plegats l’Ajuntament i els voluntaris i que és una mostra de la importància que te el Castell per a tots els alaroners tant com element patrimonial, com per la importància natural d’aquell indret”.