14 °C

El Ple

El Ple, format pel batle i els regidors/es, és l'òrgan de màxima representació política del poble al govern municipal. El Ple es reuneix mensualment, amb caràcter ordinari. Els plenaris són el darrer dijous de cada mes a les 20:00h.
 

Actualment, el Ple està compost per 13 regidors i regidores que es distribueixen en tres grups polítics:

Grup municipal Popular d’Alaró

Portaveu: Llorenç Perelló Rosselló (batle)

Regidors: Maria Lourdes Bennasar Bennassar, Llorenç Rosselló Campins, Biel Rosselló Cirer, Catalina Cifre Rosselló, Mari Cabañero Lavara, Juan A. Lozano León i Antoni Mateu Morro.

Facebook: Populars d’Alaró (https://www.facebook.com/ppdalaro)


Grup municipal Socialista d’Alaró

Portaveu: Aina M. Munar Isern

Regidors: José M. Alamillo Cabot, Antònia Martorell Vanrell

Facebook: Socialistes d’Alaró PSOE (https://www.facebook.com/socialistesdalaro.psoe)


Grup municipal Més per Alaró

Portaveu: Aina Sastre Bestard

Regidors: Adolfo J. Collado Rosselló

Facebook: Més per Alaró (https://www.facebook.com/mesperalaro)


A continuació es poden consultar les actes de les diferents sessions d’aquest òrgan: