El jaciment de sa Bastida serà objecte d’una nova campanya d’excavació durant el mes de maig

23-Abril-2024

El Jaciment de sa Bastida, al terme d’Alaró, serà objecte d’una segona campanya d’excavació aquest proper mes de maig. L’objectiu d’aquesta iniciativa serà establir l’origen i evolució de les construccions monumentals com la cisterna i la murada oest.

Així, els treballs es concentraran en una superfície de trenta metres quadrats, part damunt de la cisterna 2, que fou l’objecte d’investigació de l’any passat.

El jaciment de sa Bastida el formen un conjunt de murades de centenars de metres, un sistema hidràulic que inclou diversos dipòsits i nombrosos habitatges. La datació d’activitat en el conjunt comença devers el segle IV, mentre que les excavacions de 2023 han permès allargar l’ocupació almanco fins al segle XI, gràcies a la troballa de ceràmiques islàmiques.

L’any passat s’hi localitzaren, entre d’altres, peces de pondus o exagia (pesa de balança), una gerra eivissenca polilineal del segle VII, una lampareta de vidre tubular, ceràmica policromada del segle XI I fins i tot un fragment de caragola Charonia Lampas (un possible instrument musical).

Les campanyes arqueològiques es duen a terme gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament d’Alaró i el Consell de Mallorca. La part científica està en mans dels arqueòlegs Biel Llodrà, director, i Jaume Servera.

L’organització està en mans de l’associació cultural Al Rum, que també finança les assegurances. Com l’any passat, les tasques estan obertes a la participació de voluntaris, que es podran apuntar un o alguns dies de dimarts a dissabte. En aquests moments, el projecte compta amb una força de quaranta-set voluntaris habituals, enguany s’espera duplicar aquesta quantitat.

Un conveni amb la propietat privada de la finca permet des de fa anys les investigacions en aquest indret, que poden aportar llum sobre els denominats ‘anys obscurs’ de la història de Mallorca. En aquests moments, la conselleria de Medi Natural negocia l’adquisició dels terrenys atenent els seus valors històrics, de fauna i flora, etnològics i també hídrics –amb l’aprofitament de l’aigua de la font que fins fa uns anys es comercialitzava embotellada–.

Al llarg d’enguany també s’espera poder treballar en la consolidació i restauració del dipòsit excavat l’any passat. Sota la direcció de Maria Magdalena Escalas, es preveu consolidar una part de la denominada murada sud, consolidació de l’opus signinum (és una mescla formada per calç, sorra i bocins de terrissa que, aplicada en paviments o recobriments de paret, els atorga propietats impermeables) conservat a la cisterna 2. També s’analitzaran les composicions dels morters i l’opus signinum.

El pressupost de l’excavació d’enguany voltarà els 8.300 euros i el de la restauració del dipòsit al voltant de 12.500 euros.