Modificació ordenança fiscal taxa pels serveis de recollida i tractament de residus urbans


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/modificacio-ordenanca-fiscal-taxa-pels-serveis-de-recollida-i