Taxa per ocupació terrenys d'ús públic amb enderrocs


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-ocupacio-terrenys-dus-public-amb-enderrocs