Taxa per llicencia d'obertura d'establiments


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-llicencia-dobertura-destabliments