Taxa per tramitació de llicències urbanístiques


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/taxa-tramitacio-de-llicencies-urbanistiques