Ordenances generals

A continuació podeu consultar una relació de les ordenances del municipi d’Alaró, exceptuant-ne les fiscals, que tenen un apartat propi:


Source URL: https://ajalaro.net/ordenances-generals