Aprovació inicial de la Modificació puntual, canvi de classificació parcel·la anterior depuradora (pol. 3, parc. 306) i actual (pol. 3, parc. 125) (exp. núm. 446/2020)


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/normes-subsidiaries/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-canvi-de