Criteris d'aplicació de determinats articles de les ordenances d'edificació de les normes subsidiàries de planejament urbanístic


Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/normes-urbanistiques-2003/criteris-daplicacio-de-determinats-articles-de-les