Totrustic0303

Us informam que les Normes de Planejament no estan adaptades al PTM (Pla Territorial de Mallorca)
Documents

Source URL: https://ajalaro.net/arxius-i-documents/normes-urbanistiques-2003/totrustic0303