Visita Alaró

LLOCS D´INTERÈS

L'encant paisatgístic d'Alaró convida a l'excursionisme. Destaquen per la seva tradició, les excursions al Castell d'Alaró, al qual es pot accedir a peu des d'Alaró i en el seu cim s'hi troben restes de la fortificació cristiana d'aquest lloc clau i també restes d'aljubs musulmans: i a Orient (que pertany a Bunyola) per l'anomenat pas de S'Escaleta. Altres excursions interessants són la del Puig de S'Alcadena i del Clot d'Almedrà que, pròxim a Lloseta, és un dels llocs més bonics del municipi. 

Les possessions més importants d'Alaró són: Sollerich, Son Fortesa, Son Curt, Es Verger, Banyols, Ses Artiques, Can Cladera, Son Bergues, Sa Teulera, Son Grau: i el Clot d'Almadrà: Can Xalet, Casa d'Amunt, Cas Senyors i Son Cocó.

Hotels d'Interior, Rurals i Hostals: El més antic es l'HOSTAL DE CAN TIU situat al carrer Petit, núm. 11, posteriorment es va obrir l'HOTEL RURAL DE SON PENYAFLOR situat al Polígon 1, camí des Castell, després l'HOTEL RURAL DE S'OLIVARET situat al Pol. 2, camí d'Orient i fa poc temps, l'HOTEL DE TURISME D'INTERIOR CAN XIM i situat a la Plaça de la Vila, núm. 8 i finalment cal mencionar que al CASTELL D'ALARÓ també hi ha habitacions per allotjament.

Tots els restaurants i bars normalment es troben en el casc urbà, tret dels restaurants Es Verger, Es Castell i l'Hotel Rural S'Olivaret (per a més informació anar a llistat d'Hotels, Restaurants i Bars d'Alaró).

Alaró va ésser el primer municipi de Mallorca que va disposar d'electricitat. La Central fou inagurada dia 15 d'agost de 1901 i els promotors foren els Germans Gaspar i Josep Perelló Pol. De la fàbrica elèctrica que constitueix l'únic monument civil d'Alaró, en quedaven alguns vestigis. Actualment s'ha restaurat dit monument i la inaguració fou el 15 d'agost de 2001. L'any 2001, es va commemorà el centenari de l'electricitat amb un prograna extens que va començar per gener de 2001 i es va acabar per juny de 2002.