Ordenances fiscals

A continuació podeu consultar les ordenances fiscals del municipi d’Alaró:


Source URL: https://ajalaro.net/ordenances-fiscals-0