Història del nostre poble

NOTES HISTÒRIQUES 

Té l'origen en l'alqueria musulmana d'Oloron. La història documentada comença al s. XIII, a partir de la conquesta de Mallorca, i gira entorn al seu castell. Durant l'ocupació catalana del Regne de Mallorca, resistiren al Castell d'Alaró. 

Guillem Cabrit i Guillem Bassa, que després de ser capturats, foren condemnats pel Rei Alfons a morir rostits damunt brases, tal i com indicava el cognom d'un dels defensors del Castell , que durant la resistència no havia reconegut com a rei l'invasor Alfons del Regne de Mallorca. 

ECONOMIA

Pel que fa a l'agricultura, s'ha d'indicar que l'extensió del municipi és bàsicament forestal, (pins, alzines,... ). Per cultius i sempre per extensió, els més importants són (per aquest ordre): oliveres, ametllers, garrofers i figueres. S'hauria d'afegir també que l'agricultura és predominantment de secà. La ramaderia és també important a Alaró; destaca també per aquest ordre: ramat oví, porcí, i cabrum. A tot això s'hauria d'afegir la presència d'una granja d'aus de corral destinada a la producció d'ous per vendre.

En relació a les festes patronals, aquestes es commemoren anualment en honor del Patró de la localitat, Sant Roc; la seva festivitat és el 16 d'agost. Juntament amb Sant Roc, són co-patrons d'Alaró Sant Antoni i Sant Sebastià. Però també es celebren altres festes com les de Sant Pere (celebrades al popular barri de Los d'Amunts) i de Sant Antoni (amb fogueres i beneïdes). Finalment. indicar en aquest apartat que hi ha celebracions durant les festes de Nadal i de Setmana Santa, on destaquen especialment les processons del Diumenge del Ram, Dijous i Divendres Sant, i el tradicional Encontre que es produeix a les 8 del matí del dia de Pasqua, i després del qual és costum menjar frit mallorquí de Pasqua, amb panades i robiols com a celebració de la Resurrecció de Crist.

També han de destacar-se les peregrinacions que dues vegades a l'any fan els habitants d'Alaró al Castell per celebrar una missa prop de la Mare de Déu del Refugi (una, el diumenge següent al de Pasqua i una altra en el mes de setembre).

Una de les activitats econòmiques més importants a Alaró ha estat, i d'alguna manera ho continua essent (malgrat la crisi), la indústria de la sabata, que en els seus moments d'esplendor va arribar a mantenir en actiu més de 30 fàbriques i 2.000 persones.

També foren importants les mines de lignit, avui tancades, i que en la seva última fase pertanyien a G.E.S.A.